INTERNET

Brzina

Brzina interneta danas igra veliku ulogu s obzirom na količinu informaciju koju razmjenjujemo na mreži.

Stabilnost

Brzina interneta danas igra veliku ulogu s obzirom na količinu informaciju koju razmjenjujemo na mreži.

Cijena

Brzina interneta danas igra veliku ulogu s obzirom na količinu informaciju koju razmjenjujemo na mreži.

DOSTUPNE INFRASTRUKTURE

Kod interneta nije uvijek presudna brzina. Za zadovoljnstvo uslugom važna je i stabilnost mreže. Koliko god internet bio brz, ne vrijedi nam previše ako svako malo imamo problem sa mrežom i prekid signala.

Prilikom odabira usluga provjeravamo dostupnost.

Rok za aktivaciju usluge je do 30 dana od dana prihvaćanja zahtjeva ako je usluga dostupna.

U slučaju da usluga nije dostupna korisnik dobiva obavijest o nemogućnosti realizacije tražene usluge te se zahtjev automatizmom stornira.