Opći uvjeti korištenja

UVOD U  UVJETE KORIŠTENJA

Ovim Uvjetima korištenja definiraju se prava I obveze korištenja web stranice https://ego.zumm.info/ (u nastavku teksta: Portala).

Portal je u vlasništvu tvrtke Ego j.d.o.o. 40382218648, Gundulićeva 36b, Osijek a (u nastavku teksta: Društvo)

Uvjeti korištenja obvezuju svaku fizički I pravnu osobu na korištenje Portala u okvirima koji su definirani u Uvjetima.

Eventualne promjene Uvjeta korištenja vrijede od onog dana kada su iste promjene na Portalu objavljene.

KORISNICI

Fizičke I pravne osobe koje se registriraju na Portal u svrhu oglašavanja svojih usluga.

Dovršeni registrirani korisnik – korisnik koji se registirao sa legitimnim i istinitim podacima

Nedovršeni registrirani korisnik – korisnik koji se  nije do kraja registirao ili se registriao sa podacima koji nisu legitimni i istiniti (nedovršeni korisnik ima ograničenu uporabu usluga društva u slučaju nepotpune registracije ili u slučaju neistinitih podataka nema nikakvu mogućnost korištenja usluga društva)

USLUGE

Usluge koje korisnici oglašavaju prestavljaju potrebe za Fizičkim ili pravnim osobama kao Posloprimcima.

Oglašavanje poslodavaca, Oglašavanje posloprimaca, Savjetovanje poslodavaca, Savjetovanje posloprimaca, Edukacije, Reklamiranje, Pretraživanje sukladno potrebama, Pregovaranje, Organiziranje događaja, Održavanje događaja (Sajmovi, Promocije, …), Kontaktiranje poslodavaca i posloprimaca.

ANGAŽMAN DRUŠTVA – Portala

Društvo je angažirano da ispuni obaveze sukladno dogovorenim uslugama isključivo za dovršene registrirane korisnike koji su se registrirali sa legitminim i pravovaljanim osobnim podacima.

Korisnik koji nema istinite podatke je nezavršeni registrirani korisnik.

SADRŽAJ PORTALA

Portal je namjenjen za fizičke I pravne osobe kao mjesto na kojem se Oglašava poteba za uslugama.

Poslodavci su korisnici koji u okviru važećeg Zakona o radu, kao I važećeg Zakona o obveznim odnosima ugovora o djelu oglašavaju svoje potrebe za Posloprimcima, a Posloprimci su korisnici koji u okviru važećeg Zakona o radu kao  i u okviru važećeg Zakona o obveznim odnosima ugovora o djelu oglašavaju svoje potrebe za radom.

Oglašavati se mogu Registrirani korisnici. Ne registrirani korisnici se ne mogu oglašavati.

Pregled sadržaja je javno dostupan.

Za oglašavanje na Portalu registrirani korisnici Društvu plaćaju naknadu definiranu odabranim paketom za oglašavane usluge ili se oglašavaju bez naknade ukoliko odabrani paket to omogućuje.

Drušvo zadržava pravo da ukloni objavljeni sadržaj koji nije u okvirima Općih uvjeta korištenja.

Sadržaj čine osobni podaci fizičkih I pravnih osoba u Kojima se pojedinci predstavljaju.

Sadržaj čine video prezentacije fizičkih I pravnih osoba u Kojima se pojedinci predstavljaju.

Sadržaj kontroliraju isključivo vlasnici odnosno Korinsici koji su vlanici svojih Korisničkih računa.

Sve informacije unutar tog sadržaja su krenirane od strane vlasnika Korisničkog računa bilo da su istinite ili neistine.

Prilikom pristupanju sadržaja i eventualne uporabe sadržaja koji je u okvirima Uvjeta korištenja treba voditi brigu o utvrđivanju istinitosti prilikom kontaktiranja Korisnika Poslodavca prema Korisniku Posloprimcu, ali isto tako Korisnik Posloprimac treba utvrditi istinitost I postojanje Korisnika Poslodavca koji se prestavlja kao takav.

Osnovni sadržaj Pravnih osoba u RH se može provjeriti na javnim stranicma Sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr/registar/

Na stranici https://sudreg.pravosudje.hr/registar/ je evidentirano sjedište kao i odgovorne osobe te se time može djelomično isključiti zlouporaba Oglašivačkog prostora.

Korisnici Poslodavci također u skladu sa dobrom etikom trebaju pristupiti Korisniku posloprimcu, ali I prilikom upoznavanja iz legitimnih dokumenata utvrditi točnost informacija Kojima se određeni Korisnik prestavio.

KORIŠTENJE PORTALA

Korisnik se obvezuje svoj korisnički račun koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o Radnim mjestima.

Korisnik se obvezuje na oglašavanje potreba za Posloprimcima I za Poslodavcima i pretragu drugih korisnika u okvirima definiranim Uvjetima korištenja.

Ukoliko se Portal koristi u drugu svrhu, kao promocija I prodaja proizvoda i drugih usluga bez prethodnog odobrenja Portala, Portal zadržava pravo uklanjanja sadržaja i/ili suspenzije takvog korisničkog računa.

Ovlasti Korisnika kao Posloprimca – pregled sadržaja Portala, uređivanja osobnog korisničkog računa, prijava na Natječaje za posao I na Oglase.

Ovlasti Korisnika kao Poslodavca – pregled sadržaja Portala, uređivanja osobnog korisničkog računa, prijava na Natječaje za posao, prijava na Oglase, pregled evidencije Korinsika Posloprimaca u okvirima zakupljenog Korisničkog paketa.

Odobrenje Korisnika (fizičke I pravne osobe) – ustupanje prava na pregled svog sadržaja drugim registriranim I neregistriranim Korisnicima. Korisnik ustupa pravo na pregled svoga sadržaja drugim korisnicima koji mogu biti registrirani I neregistrirani.

Svaki korisnik Portala samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i putem Portala učinilo javno dostupnim.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

Društvo ne odgovara niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, evidentiranih kontakata, kvalifikacija i karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u korisničkim računima, životopisima, molbama ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima Korisnika Posloprimaca i/ili oglasima Korisnika Poslodavaca.

Društvo ne odgovara niti Poslodavcima, niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Korisnici (fizičke I pravne osobe) odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Korisnika kao Poslodavaca, Korisnika kao Posloprimaca ili pak trećih osoba.

Korisnici (registrirani i neregistrirani) koji zlouporebljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun ili korisnički račun drugih korinika trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.

U slučaju radova na web stranici postoji mogućnost privremene nedostupnosti sadržaju, stranice ili nekim određenim sadržajima.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Društvo ne može jamčiti da na Web stranici neće biti pogrešaka. Društvo ne može jamčiti da će web stranica funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Društvo ne može jamčiti da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka.

OGRANIČENJE UPORABE

Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranice svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

Zlouporabu stranice i podataka prikupljenih na Portalu Društvo će prijaviti nadležnim institucijama radi utvrđivanje odgovornosti.

Društvo će onemogućiti korištenje Web stranice Korisnicima koji neovlašteno kopiraju sadržaje objavljene na Web stranici te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način bez odobrenja Društva.

Društvo će onemogućiti korištenje Web stranice Korisnicima koji ne pruže točne, istinite i potpune podatke.

Društvo će onemogućiti korištenje Web stranice Korisnicima koji koriste Portal izvan svojih ovlasti.

Društvo će nadležnim institucijama prijaviti Korisnike koji koriste Portal izvan svojih ovlasti.

REGISTRACIJA

Registrirati se mogu one fizičke I pravne osobe koje su pročitale I koje su suglasne sa Uvjetima korištenja Portala.

Prilikom registracije I potvrde potrebno je označiti potrebno polje čime korisnik potvrđuje da je suglasan sa Uvjetima korištenja Portala.

Prilikom registracije fizičke ili pravne osobe potvrebno je navesti točne I istinite informacije i osobne podatke.

Portal je ovlašten ukloniti neistinite, netočne, nejasne podatke.

Prilikom registracije I korištenja Portala neka polje su obavezna za upisati.

Kako bi se korisnici kvalitetnije predstavili savjetujemo da ispunjeni podaci budu istiniti I točni, a da opis bude jednostavan, ali i nadopunjen važnim i korisnim informacija.

Korisnik ima mogućnost obrisati svoj korisnički račun i registraciju

Registracija nije obavezna za posjetu stranice i informiranje o sadržaju stranice.

U slučaju da netko želi koristiti usluge Društva odnosno u ovom slučaju Portala, tada je obavezna registracija korisnika.

OVLASTI I PRIVOLE

Korisnici svojom registracijom daju ovlast I uvid nad informacijama I osobnim podacima koje su unjeli prilikom registracije ili naknadnim unosom.

Informacije I osobni podaci su javno dostupni drugim registriranim I neregistriranim korisnicima.

Postoje privole kojima Korisnici mogu ograničiti dostupnost informacija tako da dio informacija bude dostupan određenom segmentu Korisnika ili da informacije budu dostupne samo registriranim Korisnicima.

Ukoliko Korisnik ima potrebu, Privole se mogu povući i tada informacije I osobni podaci neće biti dostupni nikome ili će biti ograničeno dostupni.

Privole se mogu povući unutar Nadzorne ploče korisničkog računa ili zahtjevom na mail adresu: podrska@egos.hr

INOZEMNO TRŽIŠTE RADA

Stranica Potral omogućava oglašavanja inozemnim tvrtkama o potrebi za Posloprimcima iz RH i iz drugih država koji su u potrazi za poslom, odnosno Korisnicima Posloprimcima. Ukoliko se Korisnici prijave na neki od inozemnih natječaja preporučujemo prije odlaska na eventualni sastanak provjeriti iz vjerodostojnih izvora svog potencijalnog poslodavca kako ne bi došlo do nesporazuma ili zloupotrebe povjerenja korisnika. 

Za inozemno tržište se preporuča poznavanje inozemnog jezika zemlje u kojoj se traži posao.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnike, a više informacija o obradi i zaštiti osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

DOSTUPNOST OSOBNIH PODATAKA

Svojom registracijom posloprimci/kandidati daju mogućnost Poslodavcima na uvid njihov životopisu u cilj međusobnog kontakta kako bi porazgovarali o međusobnoj suradnji.

Društo nije odgovorno za indormacije koje izmjenjuju korisnici posloprimci ili poslodavci.

Portal je alat putem kojega korisnici međutsobno imaju priliku stupiti u kontakt kako bi našli riješenje za svoje potrebe. Korisnici se nisu obavezni prijaviti, uvid u natječaje je moguće ostvariti i kao ne registrirani korisnik.

Ukoliko korisnik ima želju i potrebu, u bilo kojem trenutku može obrisati svoj korisnički račun ili zatražiti da se račun obriše. Na taj način isti korinsik/kandidat više neće biti dostupan na uvid poslodavcima.

AUTORSKO PRAVO I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prava koja se odnose na Web stranicu, domenu, logo, naziv, tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka, format, programski kod i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale i formate u obliku zvukova, software-a pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom.

Nije dozvoljeno kopirati sadržaj Web stranice u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

PROMOTIVNE KAMPANJE DRUŠTVA

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga i za izravnu promidžbu, kao i slanje newslettera.

PRAVA I REKLAMACIJE KORISNIKA

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte podrska@egos.hr ili na adresu Društva – Gundulićeva 36b, Osijek. Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici su ovlašteni jednostrano raskinut ugovor s Društvom gašenjem svojeg korisničkog računa. U slučaju spora, Korisnik ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Osijeku, Hrvatska.

NAČIN PLAĆANJA

1.      Kreditnim karticama

2.      Virmansko plaćanje po uplatnici

Oglasi se biti Objavljeni u roku 24 sata prvi idući radni dan nakon vidljive uplate.

Podaci za uplatu:

IBAN HR5923600001102418761

Zagrebačka banka d.d.

Primatelj Ego j.d.o.o.

Poziv na broj: broj narudžbe

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve nejasnoće i upite poslati na mail podrska@egos.hr