Dostupni smo radnim danom od ponedjeljka do petka od 9 do 15 h.

U slučaju da vam se nitko ne javlja budite strpljivi, javit če vam se prvi sljedeći trenutak kada bude slobodan, ali slobodno i ponovite upit ili poziv ako pretpostavite da treba.

Služba za odnose sa korisnicima

Dugogodišnji smo ovlašteni zastupnik tvrtke Hrvatski Telekom. Radimo od 2014. te se godinama svakodnevno susrećemo sa različitim situacijama i zahjevima korisnika.

Svaki korisnik ima svoje potrebe, a potrebe se često razlikuju i ne mogu se predvidjeti. Neke usluge operatera pokrivaju potrebe korisnika, a neke ne pokrivaju. Neki korisnici imaju paket koji pokriva njihove potrebe i mogućnosti, a neki nemaju.

Kada se korisnik odlučuje za određenog operatera najbitnija stavka pri donošenju odluke najčešće je povjerenje, a povjerenje stječe kroz osobu sa kojom dogovara uslugu. Korisniku je važna stavka da dobije odgovor na upit koji je postavio. Da dobije objašnjenje za situaciju koja je nastala te da mu se ponudi rješenje ili rješenja nastavno na korisnikom zahtjev.

Svaki operater se u nekim trenutcima suočava sa pojedinim tehničkim ili sustavnim izazovima te je bitno obostrano razumijevanje kako bi se došlo do željenog rješenja.

Uz sve izazove, uvijek smo korisnicima dostupni i na raspolaganju, a  naše iskustvo svakom našem korisniku može pomoći da dođe do kvalitetnog internet rješenja ili odgovora za sebe.

Klikom na našu Facebook kampanju možete očekivati da će vam se javiti netko iz našeg teama te da će sa vama porezgovarati o mogućnosima za mobilne ili fiksne usluge. Nije nužno da nešto mjenjate, nije nužno ni da se javite, ali ništa vas ne košta ako vam stručna osoba iz našeg teama napravi analizu vaših telekomunikacijskih usluga i izvrši procjenu mogučnosti.